Sabtu, 02 Juni 2012

4 (Empat ) Perintah
Artinya :  

"Aku perintahkan kepada kalian empat perkara : Iman Kepada Allah yakin menyakini tidak ada Tuhan kecuali Allah (beliau mengepalkan tangannya), mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa bulan ramadhan, menyerahkan seperlima rampasan perang untuk Allah. Dan aku melarang kalian dari empat perkara : duba, naqir, bantam dan muzaffar."

Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dari Ibnu Abbas

Sababul wurud : 

Kata Ibnu Abbas, utusan Abdul Qais telah menghadap Rasulullah : "Ya Rasulullah, kami adalah penghuni Rabi'ah. \Di antara kami dan engkau ada orang-orang kafir yang kejam. Kami tidak dapat berhubungan dengan engkau kecuali pada bulan-bulan haram. Maka perintahkanlah kepada kami, perintah yang dapat kami lakukan dan dapat kami sampaikan kepada orang-orang dibelakang kami". Kemudian Rasulullah memerintahkan empat perkara dan melarang empat perkara.